Лечение на акушерска ръка

Лечение на акушерска ръка

Вид Код Описание Цена Административни: zfa0001: Допълнителни медикаменти.

продължително. за долекуване, болница Специализирана

Въпроси от тема Други Въпрос Зададен от Отговор Отговорил; Имам диагноза АВ блок на.

Вид Код Описание Цена Административни: zfa0001: Допълнителни медикаменти.

Вид Код Описание Цена Административни: zfa0001: Допълнителни медикаменти.

Напоследък на няколко пъти ми се наложи да се занимавам със случаи на обсесивно.

Вид Код Описание Цена Административни: zfa0001: Допълнителни медикаменти.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *